Δηλώσεις συμμετοχής στην ημερίδα “Δημιουργώντας Startup-Frendly Ecosystems”Δηλώσεις συμμετοχής στην ημερίδα “Δημιουργώντας Startup-Frendly Ecosystems”

Η Technopolis ICT Busienss Park θέλοντας να ενισχύσει τη καινοτόμο νεανική επιχειρηματικότητα και να δώσει την ευκαιρία σε νέους και{...}

READ MOREREAD MORE